Ny klubbkolleksjon

Me ynskjer å stå fram som ein klubb som driv idretten vår på ein sunn og profesjonell måte. Då er det ikkje likegyldig korleis me ter oss og ikkje minst kler oss og representerer klubben på trening, reise, renn og elles i kvardagen. Dessutan – ein...

Klubbkveld hjå Mo Sport

Tysdag, 12. november frå 18:00-20:00 vert det klubbkveld hjå Mo Sport med gode tilbod på skiutstyr og smørjing. Dessutan kan du få ta den nye Kvam LSK klubbkolleksjonen frå Craft i nærare augesyn. Mo Sport gjev og 20 % på alle ordinære varer denne kvelden så då er det...

Det nye styret er klar til start

Det nye styret i Kvam LSK har alt hatt sitt første styremøte, og arbeidet med å førebu neste sesong er godt i gang. – Me legg opp til å ha møter ein gong i månaden for at me skal få ein god start på arbeidet i styret, seiar den nye leiaren Tom Rasmussen. Det er mykje...

Blomar til Sigurd

Det nye styret i Kvam LSK markerte avtroppande leiar Sigurd Sande med ei bloma helsing og vene ord på sitt første styremøtet. Sigurd vil fortsatt vere ein sentral person i klubben, om enn i andre roller enn som leiar. Han vil ta del i apparatet rundt satsingsgruppa...