Løypenett og preparering

Velkomen til Sjusete Skisenter! På kartet over kan ein sjå oversikt over løyper.

Frå Norheimsund og Øystese er det 8 minuttars køyretid til Sjusete. Frå parkeringsplassen er det umiddelbar tilkomst til skiløypene. Ved parkeringsplassen ligg også skistova og flotte akebakkar. Parkeringsplassen er også eit fint utgangspunkt for topptur til Torefjell som ligg 1050 moh. I skistova er det garderobar og toalettanlegg som er ope heile døgeret. I skistova er det også kafé på renndagar. I den eine garderoben er det også hjartestartar.

Til høgre for parkeringsplassen ser ein det som vert kalla «Kjosåsløypa», og er markert med lilla på kartet. Dette er ei løype som er ca. 5 km lang, og er den mest familievenlege og minst kupperte løypa. Her får ein fin utsikt over Hardangerfjorden og Folgefonna. I «Kjosåsløypa» kan ein også ta av til Nystøl/Fagrasete, merka med grå på kartet. Den gule, blå og raude løypa, er lysløypa som er til saman 5 km lang. Dette er ei godt belyst løype (LED-lys) som er belyst til kl. 22.00 kvar kveld. Den svarte løypa til venstre på kartet er løypa til Alkleiv, 6,3 km lang rundtur frå lysløypa. Totalt er det ca. 30 km løyper tilknytta Sjusete skisenter.

Sjusete Skisenter har i oppgåve å køyre løyper til bruk i konkurransar, treningar, fritid og ålmenn nytte. 

Det er GPS-tracking av trakkemaskin på skisporet.no. Last ned appen «Skisporet» og få status for løypekøyring rett på mobiltelefonen! IPhone – Android (Det er ikkje GPS-sporing ved tromling av løypa, men det vert opplyst på nettside/facebook).

I vekedagar vert løyper preparert for bruk rundt kl. 10.00 kvar dag, tidspunktet er varierande og avhengig av vêr og nedbør, og lysløypa og turløypa til Kjosås vert prioriterte. Ved dei fyrste snøfalla vert det prioritert å få etablert ein god såle i sjølve lysløypa og ved standplass! Fylg med på skisporet.no for oppdateringar.

Lysløypa med tilhøyrande område vert preparert til om lag kl. 17.00 ved treningar/serierenn (måndag, tysdag og torsdag). Med tilhøyrande område meinast standplass m/strafferundar, området rundt skihytta, leikeområdet ved garasjen og myra nedanfor skihytta.

I helgane prøver me å ha alle løyper preparert for bruk til rundt kl. 10.00, men tidspunktet er avhengig av vêr og nedbør. Turløypene vert prioriterte fyrst ved vanskelege snø-og vêrtilhøve. Lysløypa med tilhøyrande område kan verta preparert til eigne tider i samband med renn.

Ved større snøfall vil alle løyper verta køyrde til dei tider som gjer best langsiktig kvalitet på løypene (vert opplyst på nettsider/facebook).

Gje oss gjerne tilbakemelding knytt til løyper og løypekøyring på e-post til skisenter@sjusete.com