arrangement

Torefjellsrennet
– eit turrenn for heile familien

Rennet har start og målgang på Sjusete skisenter med løyper som slynger seg langs foten av Torefjell.

Serierenn i langrenn

Serierenn i langrenn startar kvart år i januar på Sjusete skisenter. Det er fem renn. Påmelding via Spond.

Kretsrenn

Trykk på lenkja for meir informasjon: Invitasjon- Kvammasprinten stafett 2023

Merk første starttid kl 12.00! Meir informasjon om startlister og tidskjema vert lagt ut på www.sjusete.com.

Rennkontor:           I skistova på arena frå kl 10.30 renndagen.

Program:               Vert publisert ila fredag 10. mars. Yngste klassar startar først. Alle innleiande heat gjennomførast før finalar.

Startnummer:        Hentast samla for kvar klubb på rennkontoret. Manglande innlevert startnummer vert fakturert klubben med kr. 300,-

Startkontingent:     I henhald til satsar vedtatt av Skiforbundet.

Startlisens:            Lagleiarane er ansvarleg for at påmeldte deltakarar har gyldig lisens. Det er mogeleg å løysa eingongslisens på rennkontor.

Premiering:            Premiering på arena etter rennet.

Resultatlister:        Førebelse resultatlister heng me opp på resultattavla når dei er klare. Endelege resultatlister legg me ut på www.sjusete.com etter rennet

Premiering             Premieutdeling skjer etter protestfristen er gått.

Kafè:                     Skistova på Sjusete. Betaling kan gjerast kontant, med kort og VIPPS!

Garderobar:           Skistova på Sjusete

Parkering:              Parkeringsavgift er kr 100,- pr dag. Merk; Parkeringsautomat sett opp ved innkøyring til parkering.

Spørsmål om rennet:

Rennleiar Amund Leiren, mob. 92 85 48 87 , e-post: amund.leiren@outlook.com

Spørsmål om påmelding:

Thor Arvid Pedersen, tlf 932 04 417, epost toffis@icloud.com

Teknisk delegert:    Rune Røthe

 

 

Me ynskjer løparar, trenarar, leiarar, føresette og andre interesserte hjarteleg velkommen til Sjusete!

 

Skikurs

Kvam Langrenn- og Skiskyttarklubb tilbyr kvar vinter skikurs for vaksne. Me tilbyr både kurs i skøyting og klassisk – både for erfarne og nybyrjarar. Instruktør er Tom Erling Halvorsen, som har solid trenarutdanning frå Norges Skiforbund som instruktør. Vinteren 2023 vil me også tilby kurs. Nærare informasjon: Skikurs vinter 2023