Kvam LSK – Medlemsavgift

Medlemsskap / kontingent: 

  • Familiemedlemskap:  kr. 500,-
  • Enkeltmedlemskap:  kr. 300,-

Treningsavgift:

  • For 9-12 år:  kr. 700,- + medlemskap
  • For neste born: kr. 350,- + medlemskap
  • For 13 år og eldre: Gratis  + medlemskap *) (heilårleg treningstilbod)
  • Skileik 6 – 8 år:  kr. 400,- + medlemskap
  • Idrettsskule 7-8 år: kr. 700,- + medlemskap *) (skileik er inkludert)
  • Idrettsskule 9-12 år: kr 1200,- + medlemskap *) (skitrening er inkludert)

*) Det gis ikkje rabatt for fleire søsken for denne avgifta

Ynskjer du å bli medlem eller har spørsmål? Send ein e-post til kvamlsk@hotmail.com

Kvam LSK har teke i bruk Norges Idrettsforbund si løysing for medlemsadministrasjon – KlubbAdmin. Løysinga inneber at du kan betale kontingent, treningsavgift m.m. direkte i MinIdrett gjennom Online betaling. Kvar gong det vert sendt eit betalingskrav, vil du bli varsla pr. e-post for at du skal verte merksam på kravet som ligg i MinIdrett.