Dugnadsliste Sjusete_vinteren 2024_REDIGERT 19.02.2024

Skileik 2024 Instruktørar, fargegrupper, rotasjon og foreldrehjelparar

 

Kafeen i Skistova: 

Alt arbeid på Sjusete i regi av Kvam langrenn- og skiskyttarklubb er basert på dugnadsarbeid. Styret har ansvar for organisering av aktivitetane, registrering av deltakarar og medlemmer, og oppsett av dugnadslister. Me håpar alle ynskjer å bidra slik at aktivitetane vert gjennomført, og at ein stiller opp med glede. Dersom det ikkje høver, forsøker ein å få andre til å stille. Dugnadslistene er stadig i endring. Difor er det listene som ligg på denne nettsida som er oppdatert og som gjeld til ei kvar tid. Lukke til med dugnadsarbeidet!