idrettsskule

Idrettsskule – Eit heilårleg og variert aktivitetstilbod

Kvam LSK sin idrettsskule er eit variert aktivitetstilbod der born får prøva fleire ulike idrettar i fleire miljø, for eksempel i skogen, på fjellet, i idrettshall, på snø, på is eller i vatn.

Idrettsskulen er eit tilbod for alle born i alderen 7 – 12 år. Formålet med idrettsskulen er at borna får utvikle idrettsglede, og ein god grunnmotorikk gjennom leik og aktivitetar tilpassa bornas utviklingsnivå.

I 2023 vert borna  delt inn i grupper etter alder, og har ein trening i veka. Oppstart vert i slutten av mai, med pause i sommarferien og oppstart igjen ved skulestart i august. Me held på med treningar ut oktober.  Aktivitetsleiarane er aktive og positive foreldre til borna i aldersgruppa. Aktivitetane er planlagt på førehand og vert publisert for alle gruppa. Aktivitetane kan vera skogsturar, fjellturar, kanopadling, sykling, skiskyting, bowling, friidrett, turn, klatring – for å nevna noko.

Treningar på måndagar klokka ca. 18.00 – 19.00. Tidspunkta vert noko endra etter aktivitet og stad. 

Den fyrste treninga etter sommarferien, er mandag 21. august. Det vert då ein felles matpakketur til Fagrasete. Me startar på Sjusete klokka 18.00.  

 Vidare vert det blant anna desse aktivitetane i haust: padling, rulleskøyter, skiskytarskule, bowling, bordtennis, stjerneorientering og friidrett. Me deltek på friidrettsstevne i Strandebarm onsdag 20. september. 

 

I perioden januar til april er idrettsskulen ein del av skitreningane som føregår på Sjusete.

For påmelding til Idrettskule : https://club.spond.com/landing/courses/kvamlsk/5BB1907D7CF64D048D360BCECE17FFA2

Husk at ein må vera medlem i klubben for å vera med på idrettskule : https://club.spond.com/landing/signup/kvamlsk