idrettsskule

Idrettsskule – Eit heilårleg og variert aktivitetstilbud

Kvam LSK sin idrettsskule er eit variert aktivitetstilbod der born får prøva fleire ulike idrettar i fleire miljø, for eksempel i skogen, på fjellet, i idrettshall, på snø, på is eller i vatn.

Idrettsskulen er eit tilbod for alle born i alderen 7 – 12 år. Formålet med idrettsskulen er at borna får utvikle idrettsglede, og ein god grunnmotorikk gjennom leik og aktivitetar tilpassa bornas utviklingsnivå.

I 2019 føregår aktivitetane på onsdag ettermiddag. Borna vert delt inn i grupper etter alder, og ein er med gruppa kvar onsdag. Aktivitetsleiarane er aktive og positive foreldre. Aktivitetane er planlagt på førehand og vert publisert for alle gruppa. Aktivitetane kan vera skogsturar, fjellturar, kanopadling, sykling, skiskyting, bowling, friidrett, turn, klatring – for å nevna noko.

I perioden januar til april er idrettsskulen ein del av skitreningane som føregår på Sjusete.

For påmelding til Idrettskule : https://club.spond.com/landing/courses/kvamlsk/700E0687E9564A2483326CE56D692F93

Husk at ein må vera medlem i klubben for å vera med på idrettskule : https://club.spond.com/landing/signup/kvamlsk