Langrenn

Langrenn

Kvam LSK tilbyr langrennstrening for aldersgruppa 8 år til 18 år. For dei yngste går treningane i perioden januar til april, tysdagar og torsdagar. For aldersgruppa 13 år til 18 år tilbyr ein treningar heile året. I skisesongen er det skitreningar mens resten av året er det barmarkstrening.

Vinteren 2020 tilbyr Kvam LSK skitrening kvar tirsdag og torsdag. For born fødd 2008 – 2011 er det treningstid kl. 19.00 – 20.00. For ungdom fødd 2007 og eldre er treningstida kl. 19.00 – 20.30. Tirsdag er det klassisk og torsdag er det skøyting. Det er lagt opp til at borna sjølv kan velja om ein vil vera med på begge treningane, eller kun den eine dagen.

Skitreningane 2020 startar opp veke 2, tirsdag 7. januar og torsdag 9. januar, og varar så lenge det er snø. Instruktørar for born fødd 2008 – 2011 er skikyndige og skiglade foreldre og andre. For ungdomen er nivået høgare, og instruktørane har både trenarutdanning i regi av Noregs skiforbund og lang erfaring frå skigåing.

For påmelding til skitreningane, send e-post til kvamlsk@hotmail.com. Skriv navn og fødselsdato på bornet, og navn, telefon og e-post til føresette.