Serierenn

Serierenn i langrenn

Serierenn i langrenn føregår 5 måndagar i perioden januar til mars. Serierenna er for alle aldersgrupper, der lengda på løypa er tilpassa dei ulike aldersklassane. Aldersklassen vil vera den alderen ein når i løpet av det aktuelle året. Dei som er 10 år og yngre har fri stilart i alle renna. Løypelendga er 1,3 km (10 eller yngre), 1,8 km (11 – 12 år), 3 km (13 – 14 år) og 5 km (15 år og eldre). Alle mottar premie når ein har deltatt på minst 3 av 5 serierenn i løpet av sesongen. Premieutdeling føregår på det siste serierennet. 

Serierenn i skiskyting føregår 4 måndagar. Dette er serierenn kun for dei som driv med skiskyting.

Datoar for dei 5 serierenna i langrenn vinteren 2020 er:

  •  13. januar – fristil 
  •  27. januar – klassisk
  •  10. februar – fristil
  •  2. mars – fristil 
  •  16. mars – klassisk

Rennstart er alltid kl. 18.15. Møt opp i god tid.

Nytt for vinteren 2020 er at alle som ynskjer å delta på serierenn må melde seg på førehand, på lik linje med dei andre aktivitetane Kvam LSK tilbyr. Ein melder seg på via www.mindrett.no. Deltakinga kostar kr. 100 for samtlige renn. Dette gjeld medlemmer av Kvam LSK. Ikkje-medlemmer betalar kr. 400. Medlemskap i klubben kostar kr. 300 for enkeltmedlemskap og kr. 500 for familiemedlemskap. Dersom ein ynskjer å verta medlem i klubben kan ein sende e-post til kvamlsk@hotmail.com med fødselsdato, adresse og telefonnummer.