Kontakt styret

Leiar Sjusete skisenter:
Jan Tore Tveit – jt-tveit@online.no – 924 99 565 

Leiar Kvam LSK:
Frode Måkestad – kvamlsk@hotmail.com – 901 58 817

 

Nestleiar, og ansvarleg skiskyting: Silje Laupsa Mo
Kasserar: Tore Dolvik
Ansvarleg idrettskule: Frode Måkestad
Ansvarleg langrenn: Frode Måkestad
Skrivar: Olav Kreken