skileik

Kvam LSK tilbyr skileik på Sjusete kvar vinter. Skileiken føregår i perioden januar – mars. Skileik er for born i alderen 5 – 7 år. Borna vert delte inn i grupper etter alder. Formålet med skileik er å skapa skiglede for dei yngste borna, der fokuset er å leggja eit godt grunnlag for å kunna vidareutvikla seg på ski seinare. Instruktørar er skiglade føresette, men alle føresette er med og hjelper til der det trengst. Øvingane føregår på skistadion.

Vinteren 2022 er skileik for born fødd 2016 – 2014. Tidspunkt er torsdag kl. 18.00 – 19.00. For born fødd 2014 og 2015 er skileiken ein del av idrettsskulen, om ein ynskjer å vera med på den. Oppstart av skileik vil vera torsdag 20. januar 2022.

For påmelding til skileik:
https://club.spond.com/landing/courses/kvamlsk/4FF4293EDBCE4FBCA38B80C6E478D109/main_products

Husk at ein må vera medlem i klubben for å vera med på Skileik og skitrening: https://club.spond.com/landing/signup/kvamlsk

Skileik 2022 oppmøtestad og instruktøroversikt

Gruppe 1 – oppmøte ved brua, born fødd i 2015. Instruktørar: Claudia Soldal og Therese Rykkje

Gruppe 2 – oppmøte ved orgeltrampen (ikkje i bruk pr. no)

Gruppe 3 – oppmøte ved inngangen til kafeen, born fødd i 2014. Instruktørar: Håkon Arne Laupsa og Terje Langeland

Gruppe 4 – oppmøte ved hjørnet av klubbhytta sine toalett (ikkje i bruk pr. no)

Gruppe 5 – oppmøte ved nedsida av klubbhytta, born fødde i 2016. Instruktørar: Mari Arnesen og Eivind Dyrøy

Gruppe 6 – oppmøte ved nedsida av klubbhytta, born fødde i 2016. Instruktørar: Olav Rykkje Heien og Sverre Olav Botnen