skileik

Kvam LSK tilbyr skileik på Sjusete kvar vinter. Skileiken føregår i perioden januar – mars. Skileik er for born i alderen 5 – 7 år. Borna vert delte inn i grupper etter alder. Formålet med skileik er å skapa skiglede for dei yngste borna, der fokuset er å leggja eit godt grunnlag for å kunna vidareutvikla seg på ski seinare. Instruktørar er skiglade føresette, men alle føresette er med og hjelper til der det trengst. Øvingane føregår på skistadion.

Vinteren 2023 er skileik for born fødd 2017 – 2015. Tidspunkt er torsdag kl. 18.00 – 19.00. For born fødde 2015 er skileiken ein del av idrettsskulen, om ein ynskjer å vera med på den. Oppstart av skileik vil vera torsdag 19. januar 2023. Skileik fylgjer skuleruta, det vert såleis ikkje arrangert i vinter- og påskeferien. Siste økt er torsdag 23.mars.

For påmelding til skileik:
Spond

Hugs at ein må vera medlem i klubben for å vera med på Skileik og skitrening: https://club.spond.com/landing/signup/kvamlsk

Instruktørar sesongen 2023:

2015-kullet: Claudia Reithofer Soldal og Hallgeir Torpe
2016-kullet: Kjetil Kvittingen, Miriam Froastad og Maria Rykkje
2017-kullet: Hilde Klyve og Sjurd Eknes

Skileik 2023 oppmøtestad 

Postar – namn og plassering

Post          Aktivitet                        Plassering

1               Slalåmportar                  Baksida av klubbhytta

2               Åttetalsløype                 På sletta nedanfor klubbhytta

3               Orgeltramp +                 Ved sida av klubbhytta  

                 lite hopp    

4               Portalar                          Baksida av klubbhytta

5               Hopp + parallelle          Flaten ovanfor parkeringsplassen + bakken ved garasjen

                 spor

6               Kuler og rundløype      Nedsida av brua mot skytebanen


Rotasjon – Kva post dei ulike gruppene skal vera på dei ulike gongane

Dato

Post 1

Post 2

Post 3

Post 4

Post 5

Post 6

19.01

Gruppe 4

Gruppe 3

Gruppe 2

Gruppe 1

Gruppe 5

Gruppe 6

26.01

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 1

Gruppe 2

02.02

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 2

Gruppe 1

09.02

Gruppe 2

Gruppe 5

Gruppe 1

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 6

16.02

Gruppe 4

Gruppe 3

Gruppe 2

Gruppe 1

Gruppe 5

Gruppe 6

23.02

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 1

Gruppe 2

09.03

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 2

Gruppe 1

16.03

Gruppe 2

Gruppe 5

Gruppe 1

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 6

*23.03

Gruppe 4

Gruppe 3

Gruppe 2

Gruppe 1

Gruppe 5

Gruppe 6

*Denne gongen blir det berre ei kort aktivitetsøkt, før avslutning og premieutdeling.