Vinteren er her!

Skileik for born fødde i 2018, 2017 og 2016

Skileik 2024 – Fargegrupper, rotasjon, instruktørar og foreldrehjelparar

Kvam LSK startar på med skileik for born født 2016, 2017 og 2018, rett over nyttår. Borna vert delt inn i grupper etter alder.

Skileiken føregår på skistadion på Sjusete i perioden januar – mars.

Føremålet med skileik er å skapa skiglede for dei yngste borna, som legg gode grunnlag for vidare skiglede.

Som instruktørar og foreldrehjelparar brukar me engasjerte og skiglade foreldre. Ta gjerne kontakt med kontaktperson, om det er foreldre som vil vera instruktør denne sesongen. Me treng fleire!

Send styret ei melding viss du ikkje ynskjer at bornet ditt skal bli tatt bilde av.

Startdag for skileik er torsdag 11. januar.

Tidspunkt: Torsdag klokka 17.30 – 18.30

Stad: Sjusete

Pris: 150kr

Skitrening  vinteren 2014 – for born fødde frå og med 2015

Me håpar på snø denne sesongen og Kvam LSK inviterer til skitrening for dei som er fødde frå 2015 og eldre. Skitrening er stort sett det samme som skileik, men for dei som er over 8 år. Alle er velkommen uansett nivå, på treningane blir det gradvis øvelsar som er tilpassa utvikling.Ungdomsgruppa er for 2011 og eldre. Her er det berre nye som treng melda seg på.Me har klassisktrening tirsdag og skøytetrening torsdag. Klassisk trening kan høyrast krevande ut for mange foreldre. For dei minste går det fint om dei har eit ski par til begge deler, men om de ynskjer å ha to og ha det enkelt er skin ski eit tips til klassisk.Gruppene set me opp når me ser kor mange som melder seg på. Tirsdag og Torsdag 18:30-19:30. Det er fullt mulig å kun delta 1 av dagane. Målet er oppstart etter jul, men det kan verta litt ut i januar.Me set påmeldingsfrist til 18 desember, men det er mogleg å melda seg på heile sesongen.I 2024 sesongen er skitrening gratis.Ta kontakt om noko er uklartOg ein viktig ting til slutt, me treng fleire trenarar, berre å melda seg.Mvh Håkon Arne Laupsa. 950 89 749https://club.spond.com/landing/courses/kvamlsk/1682EB32FE7245FCB3C0A68A861CF422