skileik

Skileik

Kvam LSK tilbyr skileik på Sjusete kvar vinter. Skileiken føregår i perioden januar – mars. Skileik er for born i alderen 5 – 7 år. Borna vert delt inn i grupper etter alder. Formålet med skileik er å skape skiglede for dei yngste borna, der fokuset er å leggje eit godt grunnlag for å kunne vidareutvikle seg på ski seinare. Instruktørar er skiglade foreldre og andre. Øvelsane føregår på skistadion.

Vinteren 2020 er skileik for born fødd 2014 – 2012. For born fødd 2013 og 2012 er skileiken ein del av idrettsskulen, om ein ynskjer å vera med på det. Tidspunkt er torsdag kl. 18.00 – 19.00. Oppstart av skileik vil vera torsdag 16. januar 2020.

For påmelding til skileik, send e-post til kvamlsk@hotmail.com. Skriv navn og fødselsdato på bornet, og navn, telefon og e-post til føresette.