20140625_195531Skulen har starta, hausten er like om hjørnet og me er klar med ein plan for treningane i haust. Me startar opp allereie første veka i september.

Nytt av året er at me tilbyr barmarkstrening på Sjusete for dei som er fødd 2004 og eldre, også. I vedlagte skriv finn du meir om treningsdagar, -tider, -avgifter og trenarar. Meld deg på snarast på e-post: skikvam@gmail.com. Spørsmål kan du retta til Thomas Mælen tlf. 920 51043

Hausttrening 2014_endeleg