Det blir skibyttedag Søndag 6 Desember 2020. Pga Koronasituasjonen møtes me utanfor Norheimsund Skule kl 17:00.

Ta med deg utstyret du ikkje treng lenger, eller kom innom om du treng noko nytt !