Seks utøvarar frå Kvam LSK stilte på startstreken på gla’Laks renn på Bygdastølen.

3 flotte nybyrjarar; Sunniva Henriksen Vestbø, Asbjørn og Sigrid Norheim. Dei gjorde alle flotte renn, men alle måtte innom strafferunden i dag.

Andrea Sørheim Almeland J 16 skaut godt og gjekk godt. – akkurat som i går, klatra ho øverst på pallen.

Torje Laupsa Mo tok siger i G 14 og veslesyster Synneva Laupsa Mo tok siger i J 11. Dermed tok Kvam LSK utøvarane tre sigrar av tre moglege. Klubben er stolt over dei flotte utøvarane våre, gratulerer! Resultatliste GLC 7