Mandag 18 mars er siste serierennet i langrenn på Sjusete. Dette rennet blir også rekna som Kvammamesterskapet
med egen premieutdeling. Dei som er med i KM er 13 års klassen og eldre.
Ein brukar samme starnr som ein har brukt under serierenna. Viss det er nokon nye med så må dei melda seg på i sekreteriatet og få starnr. Kvammamesterskapet i år går i klassisk stil.