Program for klubbsamling på Voss 14.-15. september er klart. Ingunn Mo tek i mot påmelding på e-post;ingunnmo@hotmail.com snarast og seinast innan 6. september. Meir info finn du i vedlegget. 2013_08_21 Invitasjon til klubbsamling Voss