Me inviterer til årsmøte i Kvam Lsk og Sjusete Skisenter tysdag, 26. april 2016 kl. 18:00 i skistova på Sjusete – velkomen!

Forslag frå medlemmene som skal handsamast på årsmøtet må vere sendt skriftleg til styret innan 12. april. Fullstendig saksliste vert publisert på www.sjusete.com  seinast ei veke før årsmøtet.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVAM LSK OG SJUSETE SKISENTER  

TYSDAG, 26. APRIL 2016 – KL. 18:00 – SKISTOVA SJUSETE

Saksliste

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Val av ordførar og skrivar samt to representantar til å underteikna protokoll i lag med skrivar
 3. Årsmelding for sesongen 2015/2016 frå styret
 4. Framlegging av rekneskap
 • 1.15 – 31.12.15
 • 1.16 – 31.03.16 (mellombels)
 1. Årsmelding og rekneskap for Sjusete Skisenter for 2015
 2. Organisasjonsplan
 3. Innkomne forslag
 4. Nye vedtekter for Kvam Lsk etter ny norm frå Norges Idrettsforbund
 5. Kontingent og honorar for 2016/2017
 • Medlems- og treningsavgifter
 • Godtgjering av trenarar og ansvarlege
 1. Kontingent for 2016/2017
 2. Budsjett for 2016/2017
 3. Val
 4. Eventuelt

Forslag frå medlemmene som skal handsamast på årsmøtet må vere sendt skriftleg til styret innan 12. april. Fullstendig saksliste vert publisert på www.sjusete.com seinast ei veke før årsmøtet.

Vel møtt!