Styreklubbe-300x241Me minnar om årsmøtet på tysdag, 29. april kl. 18:00 i skistova på Sjusete.

Det er ingen endringar i sakslista og derved er innkallinga som annonsert tidlegare på www.sjusete.com, på Facebook og i Hordaland Folkeblad. Sjå under.

 

ÅRSMØTE I KVAM LANGRENN OG SKISKYTTARKLUBB

TYSDAG, 29. APRIL 2014 – KL. 18:00 – SKISTOVA SJUSETE

Saksliste

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Val av ordførar og skrivar samt to representantar til å underteikna protokoll i lag med skrivar
  3. Årsmelding for sesongen 2013/2014 frå styret
  4. Rekneskap 2013 samt mellombels rekneskap hittil i år.
  5. Organisasjonsplan
  6. Innkomne forslag
  7. Kontingent for 2014/2015
  8. Budsjett for 2014
  9. Val
  10. Eventuelt