Då er alle løypene tråkka! Også Alkleiv og Kjosås løypa