Cancelled

Me må utsetja serierenn, skileik og skitrening. Austavinden held stand og gjer at det ikkje dalar noko kvitt ned. Me er sjøvsagt optimistar og vonar at med kan kome i gong med skileik og skitrening om ikkje så lenge. Me vil halde dykk oppdaterte på heimesida vår. Følg med!