Anleggsarbeidet på Sjusete er no i gong. Traseen bort til den nye skytebanen er grusa og arbeidet med å få standplassen i rett høgd er starta.