20141013_18154023.-25. oktober inviterar Kvam Lsk og Hordaland Skiskyttarkrins til regional Young Star samling for jenter og gutar 15 og 16 år (2000-2001). Sjusete er arena med Joanna Valland og Tom Erling Halvorsen som instruktører Du finn meir informasjon her. Plan samling Young Star 10_2015