Vinteren er her og skileik startar snart!

Kvam LSK startar på med skileik for born født 2016, 2017 og 2018, rett over nyttår. Borna vert delt inn i grupper etter alder.

Skileiken føregår på skistadion på Sjusete i perioden januar – mars.

Føremålet med skileik er å skapa skiglede for dei yngste borna, som legg gode grunnlag for vidare skiglede.

Som instruktørar og foreldrehjelparar brukar me engasjerte og skiglade foreldre. Ta gjerne kontakt med kontaktperson, om det er foreldre som vil vera instruktør denne sesongen. Me treng fleire!

Send styret ei melding viss du ikkje ynskjer at bornet ditt skal bli tatt bilde av.

Startdag for skileik kjem i melding på Spond.

Tidspunkt: Torsdag klokka 17.30 – 18.30

Stad: Sjusete

Pris: 150kr