Kvam LSK heldt sin årlege basar kl 17 2.oktober i kantina på Øystese Gymnas.
Oppmøte var bra og stemningen god.  I 2 av 3 omgongar med åresal vart alle årane seld.
Vinnarane av bokgevinstane finn de i linken under.
Vinnarar av bokgevinstar

Kvam LSK takkar samstundes for støtten frå alle som har gjeve premiar til basaren.