Ein del løparar frå Kvam LSK har vore medpå Vargarrennet. Mange gode prestasjonar.Solveig og Johanna på pallen i sine klassar.

Resultat Vargarrennet