Det var vore spørsmål i det siste om det ikkje vert den årlege Kvam LSK basaren denne sesongen. Me har IKKJE gløymt den, men grunna at fleire har trekt seg frå basarnemda av ulike gyldige årsaka har styret vedteke å utsette basar til februar. For å gjennomføra basar er me heilt avhengig av st 2-3 stk. meldar seg til teneste i basarnemda så raskt som råd….
Ta kontakt med styret på e-post kvamlsk@hotmail.com om du kan hjelpe til!