6 utøvarar frå Kvam LSK stilte til start på Ulvikarennet på søndag. Sondre, Brage, Teodor, Ingrid, Tobias og Solveig. Flott innsats. Av dei som var rangerte fekk Solveig 1. plass i K19/2O, Ingrid 2. plass i J11 og Tobias 3.plass i G 12.

Resultat Ulvikarennet 2014

Desse to blide Kvam LSK gutane var godt nøgde med rennet.

Desse to blide Kvam LSK gutane var godt nøgde med rennet.