Tyrkleifen eller trykkfeilen som er det korrekte slo til på e-post adressa for påmelding til trening i haust. Den korrekte e-post adressa er  skikvam@gmail.com. Infoskrivet er no oppdatert med den korrekt e-posten