Troefjellesrennet_loypetraseMe ynskjer velkomen til Torefjellsrennet. Vêret vert ikkje like bra som i går, men likevel brukbart. Det er varsla nordleg bris, litt overskya og kring 0 grader. Me har lagd flotte løyper for skøyting, og har i tillegg sett spor for klassisk for dei som ynskjer det. Nytt av året er at me har eigne renn for born, ungdom og vaskne med fylgjande starttider:

11:00  Ungdomsrennet 11 km
12:00  Bornerennet 1,8 km
12:30  Torefjellsrenn 17 år + 25 km – mosjon 11 km
Kart over dei ulike løypetraséane finn du under