Uhøgtidleg klubbløp for medlemmer i Kvam LSK der me startar ved skihytta kl.1815 (løypestrasé vedlagt). Møt opp seinast kl.1800 slik at me får registrert alle startande. NB! Makstid for tidtaking er 75 min., så ein må vera oppe innan kl.1930!

Sjokolade til alle på toppen 🙂
[Om dei fleste vaksne som blir med seier så på facebook-arrangement i lenkja under så veit me kor mykje sjokolade me må ha 🙂 ]

Elles skal alle ungar fødd i 2008 eller tidligare ha vorte invitert i Spond og me ynskjer svar der om dei deltek.

Lenkje til arrangement på Facebook – https://www.facebook.com/events/1341175585970272??ti=ia

Løypetrasé!