Uhøgtidleg løp for medlemmer (ungar i alle aldre og vaksne) i Kvam LSK der nyttar den grusa delen av lysløypa, samt av tilknytta terreng. Start nedanfor skihytta kl.1815. Møt opp seinast kl.1800 slik at me får registrert alle startande. Det vert ulike traséar utifrå alder der me startar puljevis. Tidtaking frå og med 2008.

Gratis saft, kaffi og noko å bite i skihytta


[Om dei fleste vaksne som blir med seier så på facebook-arrangement i lenkja under så veit me kor mykje sjokolade me må ha 🙂 ]

Elles skal alle ungar fødd i 2010 eller tidligare ha vorte invitert i Spond og me ynskjer svar der om dei deltek.

Lenkje til arrangement på Facebook – https://www.facebook.com/events/447647165598725/