Terminlista for skiskyttarrenn i Hordaland er no vedteken. Langrenn er og med på lista men den er ikkje endelig bestemt.

Vedteken terminliste