Faste og fine løyper i 5 km runden, noko is somme plassar! Traséen er berre rulla (dessverre ikkje nok snø til sporsetjing endå)