Det er lite snø på Sjusete og nett no for lite til å arrangere renn til helga. Det er meldt litt snø i dag så me får nett sjå kor mykje som kjem og om det er nok. Følg med på www.sjusete.com om status. Me tek avgjersle om renn/ ikkje renn seinast onsdag.