Kvam LSK arrangerte sundag 28. oktober basar på kantina på Øystese gymnas. Hele 150 store og små hadde teke turen, noko som ga rekordsal av årer! Basarnemda talte grovt opp eit resultat på rundt 86.000 kroner er gode inntekter til klubben. Det vart delt ut premiar for over 60.000 kroner frå givarglade verksemder og personar rundt i Kvam!

Rundt 50 familiar har delteke i sal av lodd på bok på 4 «salsstader» i kommunen. Me rettar ein kjempestor takk til verksemder, loddseljarar og ikkje minst basarnemda for vel utført basar!

Bilete: