Utviding av skytebanen tek form. Neste steg er bygningar ?