Løyper vert preparert når det er kome nok snø! Det er fullt mogleg å gå på ski, men vert noko laust for skøyting fram til det er preparert.