SmorjekursMe skipar til smørjekurs i lag med Mo Sport på onsdag, 28. januar kl. 18:00. Kurset høver rett og slett for deg som ynskjer å lære å smørje ski – både klassisk og skøyting. Her vert det gode tips om korleis du kan få til både godt feste og god glid. Geir Mo er kurshaldar og kurset finn stad i butikken. Kurset er gratis. Velkomen!