Etter 2 dugnadshelger og ca 320 timar har det skjedd mykje med skytebanen på Sjusete. Me satsar på ei ny dugnadshelg kommande helg  10-11 nov. Det blir ikkje sendt ut personinnkalling men me håpar flest mulig av  foreldre og andre kan stilla også denne helga. Oppmøte lørdag kl.09.00.