Kvam LSK ved Tom Halvorsen som instruktør vil prøve å arrangere nytt skøytekurs for nybegynnere.
Viss nok påmeldte vil kurset gå over 3 kvelder med start kl.18.00
Dato: Onsdag 7 mars, fredag 9 mars og mandag 12 mars.
Meld dykk på i god tid til sig.sande@hotmail.com eller tlf. 92886295
Ved nok påmeldte betaler en kr 750.- til Kvam LSK sin konto: 3530 20 79453