SkiskyttarskuleHar du lyst å ta til med skiskyting? Bli med! Kvam LSK skipar til skiskyttarskule for gutar og jenter som er fødd 2005 eller før. Fyrste samling vert måndag, 21. oktober kl. 17.45

 

Totalt vert det 5 samlingar og me har 12 plassar ledige.

Den fyrste kvelden er ein teoridel som går føre seg i skihytta på Sjusete.
Dei neste kveldane driv me skytetrening på den nye skytebana på Sjusete.
Påmelding til: rasmustom@hotmail.com innan 16. oktober.
Skuleavgift: Kr. 400,- 

Du finn meir info om skiskyttarskulen her: Invitasjon til skiskyttarskule 2013