For at Kvam LSK skal klare å opprettholde aktivteten på skileik og treningar er det fint om foreldre som har ungar på skileik er med å hjelper til. Vi treng minst 10 instruktører. Me treng og ungdommer 14 år og eldre som skileikinstruktører.

Det samme gjeld langrennstrenarar. Ofte er det mange med på treningane og det er vanskeligt for trenarane å ta seg av alle. Fint om foreldre gir ein tilbakemelding om dei kan hjelpa til. Ta kontakt med Margaret Drivenes på epost: mardri@hfk.no når det gjeld skileik og Sigurd Sande sig.sande@hotmail.com når det gjeld treningar.