SKileik FossumLite snø gjer at me ikkje har fått arbeida opp områda for skileik. Me utsett difor skileiken med ei veke. Planlagd start vert då 28. januar. Informasjon er sendt til alle dei som var påmelde.  Har du spørsmål kan du retta dei til: Geir Morten Utskot tlf. 997 00980 eller Thomas Mælen tlf. 920 51043. Du finn meir info om skileik på heimesida vår.