Mandag 28 jan er det nytt serierenn i skiskyting på Sjusete. Alle som skal gå må innom sekreteriatet og melde seg på før dei går på innskyting.
Viss det er nye som ikkje gjekk første rennet så må dei og betale startkontigent.
Innskytning kl. 17.30. Dei minste skyt inn først.
Rennleiar er Anita Aalvik