Snøforholda på Sjusete er framleis slik at det ikkje lar seg gjera å arrangera renn, serierennet måndag vert difor avlyst.

NB! I delar av 3km løypa er det framleis mogleg å trena.