Førstkommande mandag starter første serierennet i langrenn som er i klassisk.
Vær ute i god tid på første rennet for påmelding og henting av startnr.
I år vil vi ha bankterminal tilgjengelig slik at du kan betale påmeldingsavgift med bankkort.
Pris for serierenna er som fylgjer:
Klubbmedlemer opp til og med 16 år: kr 100.-
Klubbmedlemmer 17 år og eldre kr 200.-
Maks startkontigent pr familie kr 500.-

Startkontigent for dei som ikkje er medlemmer i Kvam LSK:
Opp til og med 16 år kr 150.-
17 år og eldre kr 250.-