img_0996.jpg

Kvam LSK ynskjer å invitere til rulleskidag på Sjusete onsdag 31. august kl. 18.00. Dette er ein dag der alle som ynskjer det, kan prøve rulleski i trygge omgjevnader, samtidig som det er sosialt og kjekt. Me ynskjer at både foreldre og born er med!

Har du ikkje rulleski så ordnar vi med at du får låna det.

Det vert enkel servering i kafeen. Håpar mange kjem! Dette blir moro!

Vis gjerne at du kjem ved å merke av «skal» på facebookarrangementet (<https://www.facebook.com/events/1811958309023183/), så får vi ein peikepinn på kor mange som kjem.