Torefjell opp vart arrangert i kveld under flotte forhold, med 16 deltakarar. Løpet i år gjekk til «toppen» ovafor stien, og ikkje til varden som tidlegare, år pga. snøtilhøva.

Resultat:

Erlend: 33.20
Arnstein: 39.50
Trygve: 42:29
Joanna: 42.56
Bjørg Marit: 43.30
Vebjørn: 44.28
Knut: 45.06
Johanna: 45.42
Einar: 47.40
Kristin: 48.41
Torild: 49.43
Ingmar N: 50.53
Malin: 52.23
Ingmar Ø: 54.03
Olav J (79 år): 57:30
Sigmund (8 og eit halvt år): 59:43