Resultat

Kvammamester:
Jenter 14år – Ingvild Lilletveit Kvåle
Gutar 15år – Anders Stranden
Jenter 16år – Hanna Børve
Gutar 16år – Tor Børve Rassmusen
Kvinner 17år – Eirin Tufteland