Dersom du ikkje har høve til å stilla på oppsett dugnad, og heller ikkje får bytt til ei passande vakt, ta ein kikk på reservelista:
Reserveliste Kvam LSK_2023