Det er kjekt å kunngjere at me har rekord påmelding til skiskyttarskulen. I alt er det 15 gutar og jenter som har lyst til å starte med denne kjekke, spanande og utfordrande idretten. Det er fantastisk!Det er fleire enn det me opphavleg satt som grense, men me har snudd oss rundt og klarer å løyse dette på ein god måte. 

Fyrste skuledag er måndag, 21. oktober kl. 17:45. Frammøte i skihytta på Sjusete for fyrste «leksjon» i skiskyting. Dei neste kveldane driv me skytetrening på den nye skytebana på Sjusete. Me vil dele gruppa i to på skytetreningane for at me skal ha tid nok og våpen nok til kvar einskild utøver. Dette kjem me attende til på måndag.

Ser fram til å treffe alle saman!

Me ber deg om å betale inn skulepengane kr. 400,- per born til vår konto 3530.20.79453. NB! Merk betaling med navn på born.